تبلیغات
برنامه گلها - لیست برنامه گلهای رنگارنگ - قسمت سوم
چهارشنبه 26 آبان 1389  03:58 ق.ظ
توسط: www.7nava.com

گلهای رنگارنگ 500 بهار نورسیده شوشتری حمیرا پرویز یاحقی -مجید نجاحی جهانگیر ملك عماد خراسانی دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز ای بهار نورسیده سبزه های نو دمیده پرویز یاحقی حمیرا بیژن ترقی  جواد معروفی روشنك عماد خراسانی - بیژن ترقی
گلهای رنگارنگ 501  سه گاه قوامی عبادی - همایون خرم جهانگیر ملك رهی معیری دگر ز جان من ای سیم بر چه میخواهی  جواد معروفی سیما بینا سیمین بهبهانی   آذر پژوهش سالک کاشانی - رضا ترکمان - رفیق اصفهانی - سالک یزدی - زرگر اصفهانی - سایر مشهدی
گلهای رنگارنگ 502  سه گاه شهیدی - گلپا عبادی - جلیل شهناز - پرویز یاحقی - مجید نجاحی - منصور صارمی جهانگیر ملک مولانا - رهی قصد جفاها بکنی گر با دل من - خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی من بیدل گاهی به نگاهی مستم مرتضی محجوبی مرضیه رهی معیری جواد معروفی  روشنک پژمان بختیاری - حزنی اصفهانی - حسن نهاوندی - نیازی صفوی - احمد اشتری- سعید نفیسی - قیدی کرمانی - طبیب اصفهانی
گلهای رنگارنگ 503  شور قوامی - محمودی خوانساری پرویز یاحقی - جلیل شهناز - هما - فر جهانگیر ملک اهلی شیرازی - هلالی جغتایی خوش آنکه مست شوی تا بهانه برخیزد -  بخوان مرغ حق که من برکشم ز سینه آهی جواد معروفی پروین پژمان بختیاری   فیروزه امیرمعز هلالی جغتایی - اهلی ترشیزی - لسانی شیرازی
گلهای رنگارنگ 504  سه گاه شهیدی مرتضی محجوبی (پیانو) - جواد معروفی (پیانو) - مجید نجاحی (سنتور) جهانگیر ملک  گنجی و تو را بی طلبیدن نتوان یاقت   مرضیه    روشنک رهی معیری - بیانی کرمانی - کمال خجند
گلهای رنگارنگ 505  ابوعطا گلپا حبیب اله بدیعی - منصور صارمی امیر ناصر افتتاح میرافشار ای همه هستیم زان تو یارب در این غوغای هستی دنیای عشق و شور و مستی جهانبخش پازوكی پوران  جواد معروفی  آذر پژوهش ناصر بخارایی - كمال خجند - طبیب اصفهانی - اهلی شیرازی
گلهای رنگارنگ 505 ب   گلپا       پوران     
گلهای رنگارنگ 506  همایون قوامی حبیب اله بدیعی - مجید نجاحی جهانگیر ملك سعدی صبح امروز خدایا چه مبارك بدمید آن هلاك من همی خواهد و من سلامتش شیدا هایده    آذر پژوهش سعدی
گلهای رنگارنگ 507  ابوعطا محمودی خوانساری جلیل شهناز  سعدی چه باز در دلت آمد كه مهر بركندی بشد وزان باد نقره فام غم جواد معروفی عهدیه    روشنك اوحدی مراغه ای - روحی همدانی - امیرشاهی
گلهای رنگارنگ 508  ماهور قوامی پرویز یاحقی - مجید نجاحی - منصور صارمی جهانگیر ملک سالک من و عشق و مستی به جز این هنر ندارم من و عاشقی و مستی به جز این هنر ندارم مهدی خالدی سیما بینا سالک جواد معروفی  آذر پژوهش پژمان بختیاری - شریف تبریزی
گلهای رنگارنگ 509  شوشتری منصوری قوامی فرهنگ شریف امیر ناصر افتتاح پژمان بختیاری تو نه مهری و ماهی تو نه جسمی و نه جانی ترانه عشق و زندگی می رسد به گوشم نوای تو مهدی مفتاح عهدیه ابراهیم صفایی    ادیب نیشابوری - ظهیر فاریابی- سحاب اصفهانی
گلهای رنگارنگ 510 گفتگو مخالف سه گاه ایرج جلیل شهناز - همایون خرم  سعدی بسم از هوا گرفتن كه پری نماند و بالی با من می پیچی و با دلم گفت و گو كنی همایون خرم الهه تورج نگهبان جواد معروفی  آذر پژوهش یغمای جتدقی - ولی دشت بیاضی
گلهای رنگارنگ 510 ب  مخالف سه گاه قوامی - ایرج جلیل شهناز - همایون خرم - پرویز یاحقی  سعدی - بهادر یگانه بسم از هوا گرفتن كه پری نماند و بالی - شرابم سراپا شرابم خدایا آمده كه با دلم گفت و گو كنی همایون خرم الهه تورج نگهبان جواد معروفی   یغمای جتدقی - ولی دشت بیاضی - علینقی كمره ای
گلهای رنگارنگ 511  شور ایرج    بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست   سیما بینا     
گلهای رنگارنگ 512  افشاری محمودی خوانساری حبیب اله بدیعی - منصور صارمی جهانگیر ملك رهی معیری دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم دیشب که تو در خانه ما آمده بودی مرتضی محجوبی پوران نواب صفا   آذر پژوهش پژمان بختیاری
گلهای رنگارنگ 512 ب  افشاری محمودی خوانساری - گلپا حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - فرهنگ شریف - منصور صارمی جهانگیر ملک رهی معیری - علیرضا ایزدی دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم - چه می پرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم دیشب که تو در خانه ما آمده بودی مرتضی محجوبی پوران نواب صفا جواد معروفی  آذر پژوهش پژمان بختیاری  - فصیحی هروی - مظفر حسین
گلهای رنگارنگ 513  نوا شهیدی - محمودی خوانساری حبیب اله بدیعی - مجد  علی اشتری - مهستی بکدام دل توانم که رخ تو باز بینم - در فغانم از دل دیرآشنای خویشتن شبی خندان بود و رویایی جواد معروفی عهدیه پژمان بختیاری    
گلهای رنگارنگ 514  ماهور محمودی خوانساری پرویز یاحقی - مجید نجاحی امیر ناصر افتتاح فروغی بسطامی ای كاش جان بخواهد معشوق جانی از ما ای نفس خرم باد صبا جواد معروفی عهدیه  جواد معروفی  آذر پژوهش سلمان ساوجی - پژمان بختیاری - نظیری نیشابوری
گلهای رنگارنگ 515   هایده  جهانگیر ملك  یا رب این مرغ بهشتی ز گلستان كه بود بعد عمری بیوفایی با رقیبان آشنایی تجویدی هایده بیژن ترقی تجویدی  آذر پژوهش ناصر بخارایی - مجمر زواره ای - عماد فقیه كرمانی
گلهای رنگارنگ 516  اصفهان گلپا فرهنگ شریف جهانگیر ملك رهی معیری نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی غمینم و تنها به خلوت شبها شكسته دلم  اسدالله ملک مهستی بهادر یگانه جواد معروفی  فیروزه امیرمعز 
گلهای رنگارنگ 517  اصفهان جمال وفایی ورزنده  سعدی آرزومند توام بنمای روی خویش را با من گر او همخانه میشد بد نمیشد مهدی خالدی سیما بینا پژمان بختیاری   آذر پژوهش سعدی - پژمان بختیاری
گلهای رنگارنگ 518 بهار عشق سه گاه حمیرا پرویز یاحقی -مجید نجاحی امیر ناصر افتتاح عماد خراسانی تو که درد دل دیوانه من می دانی ای بهار عشق من بی روی تو رنگ خزان دارد بهارم پرویز یاحقی حمیرا بیژن ترقی جواد معروفی  آذر پژوهش کمال خجند - گلچین معانی
گلهای رنگارنگ 518 ب   شهیدی       حمیرا     
گلهای رنگارنگ 519  ماهور شجریان جواد معروفی (پیانو) - مهدی خالدی (ویولون) - احمد عبادی (سه تار)   همه شب راه دلم در خم گیسوی تو بود   سیما بینا    آذر پژوهش پژمان بختیاری - خاقانی شروانی - فروغی بسطامی
گلهای رنگارنگ 520   هایده مجید نجاحی جهانگیر ملک رهی معیری همراه خود نسیم صبا می برد مرا زمونه ای شده که کس وفا نداره تجویدی هایده پرویز وکیلی تجویدی   عماد خراسانی - موید ثابتی
گلهای رنگارنگ 521  دشتی قوامی عبادی - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی جهانگیر ملک مشفق کاشانی ای دل اسیر سلسله موی کیستی بگذار امشب پر بگشایم سرشار از آرزو  جواد معروفی الهه تورج نگهبان جواد معروفی  آذر پژوهش باستانی پاریزی
گلهای رنگارنگ 521 ب   ایرج       الهه     
گلهای رنگارنگ 522  ابوعطا گلپا - ایرج احمد عبادی - فرهنگ شریف - حبیب اله بدیعی - منصور صارمی امیر ناصر افتتاح هما میرافشار - ابراهیم صهبا ای همه ی هستی من از آن تو - دیشب ترا به ما سر مهر و وفا نبود یارب در این غوغای هستی - اشکم دونه دونه از دیده روونه جهانبخش پازوکی پوران جهانبخش پازوکی   آذر پژوهش ناصر بخارایی ـ طبیب اصفهانی ـ اهلی شیرازی ـ کلیم کاشانی
گلهای رنگارنگ 523  اصفهان شهیدی جلیل شهناز - همایون خرم  موید ثابتی نوبهار آمد و من عاشق مست بجز مهر تو امیدی به از این هستی ندارم جواد لشكری مرضیه عباس شهری فریدون ناصری  آذر پژوهش موید ثابتی
گلهای رنگارنگ 524  ماهور محمودی خوانساری    ای کاش جان بخواهد معشوقی جانی ما        
گلهای رنگارنگ 525  سه گاه گلپا مجید نجاحی جهانگیر ملك فرهنگ شیرازی از سر كوی تو گیرم كه روم جای دگر نشد كه به مستی به باده پرستی برون كنم از سر خیال ترا حبیب الله بدیعی  رویا بیژن ترقی حبیب اله بدیعی  فیروزه امیرمعز رهی معیری - كاظم زمانی - انوری
گلهای رنگارنگ 526   ایرج       مرضیه     
گلهای رنگارنگ 527  ماهور محمودی خوانساری جلیل شهناز جهانگیر ملک  دیری است تا به دیر مغان جا گرفته ایم برخیز و مخور غم جهان گذران حسینعلی ملاح عهدیه خیام   آذر پژوهش مسعود سعد سلمان
گلهای رنگارنگ 528   شهیدی       عهدیه     
گلهای رنگارنگ 528 ب   گلپا            
گلهای رنگارنگ 529  شوشتری محمودی خوانساری - گلپا    دل ز شوق گریه مستانه می سوزد مرا - بی تو ای روشنگر شبهای من       روشنک 
گلهای رنگارنگ 529 ب  همایون محمودی خوانساری فرهنگ شریف   دل ز شوق گریه مستانه می سوزد مرا ای فلک بی آشیان تنهای تنها ماندم  مهستی    روشنک 
گلهای رنگارنگ 530  همایون گلپا فرهنگ شریف جهانگیر ملك رنجی ما را دل از كشاكش دنیا شكسته است گفتم دل هشیار من كو گفتی خرابش كرده ام میرنقیبی الهه نظام فاطمی    
گلهای رنگارنگ 530 ب  همایون گلپا - قوامی جلیل شهناز - فرهنگ شریف امیر ناصر افتتاح - جهانگیر ملک رنجی - اطهری کرمانی ما را دل از كشاكش دنیا شكسته است - جامم تهیست ساقی امشب بیا صفا کن گفتم دل هشیار من كو گفتی خرابش كرده ام میرنقیبی الهه نظام فاطمی   فیروزه امیرمعز شرف قزوینی - حسابی نطنزی - قاسمی گنابادی - مولوی - سعدی
گلهای رنگارنگ 531  دشتی ایرج جلیل شهناز امیر ناصر افتتاح هلالی جغتایی هست آرزوی دیدن آن ترک خو مرا ز پریشان دور دیر صبا آرد نوید خرمی بدیع زاده مرضیه نورالله همایون جواد معروفی  آذر پژوهش سعدی - عارف
گلهای رنگارنگ 532  ماهور محمودی خوانساری مجید نجاحی  عماد خراسانی اهل گردم دل دیوانه اگر بگذارد درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند -  جواد معروفی عهدیه سعدی - آذر بیگدلی   آذر پژوهش هلالی جغتایی - ابوالحسن ورزی - پژمان بختیاری
گلهای رنگارنگ 533  شور محمودی خوانساری حبیب اله بدیعی - مجید نجاحی جهانگیر ملك حافظ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   الهه    فخری نیكزاد 
گلهای رنگارنگ 534  دشتی ایرج عبادی - معروفی - همایون خرم - رضا ورزنده - همدانیان همدانیان بهادر یگانه در كمند موی او دارم ز چشم آزادگی ابر آمد باز بر سبزه گریست جواد معروفی عهدیه خیام جواد معروفی  روشنك وحشی بافقی - سعدی
گلهای رنگارنگ 535  همایون شهیدی جلیل شهناز   پای تا سر همه لطفی سراپا همه جانی خدا را این دل که می جوید چو خون شد دیگر که می بوید فریدون شهبازیان عهدیه پژمان بختیاری جواد معروفی  فیروزه امیرمعز نصرت منشی باشی - مولوی
گلهای رنگارنگ 536  همایون قوامی    در بهشت گشودند بر جهان ناگاه   عهدیه     
گلهای رنگارنگ 537   گلپا بدیعی - مجید نجاحی جهانگیر ملك بهادر یگانه مستی و شور جنون از من دیوانه بپرس چون ببینم روی تو فریاد من از سینه خیزد حبیب الله بدیعی  الهه بیژن ترقی   آذر پژوهش حافظ - خلقی - محتشم كاشانی
گلهای رنگارنگ 538   حمیرا پرویز یاحقی - منصور صارمی جهانگیر ملك عماد خراسانی دلم خون گشته امشب از جدایی گفتم كه بعد از آن همه  پرویز یاحقی حمیرا بیژن ترقی جواد معروفی  آذر پژوهش مفتون امینی - سیمین بهبهانی - جلیلی بیدار
گلهای رنگارنگ 539  شور گلپا همایون خرم - مجید نجاحی امیر ناصر افتتاح طبیب اصفهانی غمت در نهانخانه دل نشیند دلم ز دوری هر بی وفا چرا سوزد همایون خرم الهه امیری فیروزکوهی جواد معروفی  آذر پژوهش عبید زاکانی - همای شیرازی -  ایرج دهقان - حسین منزوی
گلهای رنگارنگ 540 گردانیه - نیشابورک نوا محمودی خوانساری تجویدی - فرهنگ شریف جهانگیر ملک حافظ - سعدی زاهد پشیمان باز ذوق باده خواهد خواست گر نمیدانی بدان غم در دل سنگت خانه کرده تجویدی هایده پرویز وکیلی   آذر پژوهش شرف قزوینی - ساغر نجاتی - علی اشتری
گلهای رنگارنگ 541  افشاری وفایی جواد معروفی (پیانو) - حبیب اله بدیعی (ویولون) - فرهنگ شریف (تار) جهانگیر ملک پژمان بختیاری خفته در چشم تو نازی که من میدانم با دلی مجنون لیلی این زمانه گشته از چشمش اشک خونین روانه جواد معروفی الهه سیمین بهبهانی   روشنک مولوی - سعدی
گلهای رنگارنگ 541 ب  افشاری وفایی - شجریان حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - فرهنگ شریف - محمد موسوی امیر ناصر افتتاح - جهانگیر ملک پژمان بختیاری - فرخی یزدی خفته در چشم تو نازی که من میدانم - گر چه مجنونم و صحرای جنون جای من است با دلی مجنون لیلی این زمانه گشته از چشمش اشک خونین روانه جواد معروفی الهه سیمین بهبهانی   روشنک مولوی - سعدی
گلهای رنگارنگ 542  ماهور ایرج پرویز یاحقی - مجید نجاحی جهانگیر ملک مفتون امینی زیور به خود مبند که زیبا ببینمت الا یا ایهاالساقی ادر کاسا و ناولها جواد معروفی عهدیه حافظ   آذر پژوهش فرهاد اشتری - امیری فیروزکوهی
گلهای رنگارنگ 543  همایون ایرج همایون خرم - جلیل شهناز امیر ناصر افتتاح اطهری كرمانی عاقلان عیب من از باده پرستی مكنید مخوان ز دیرم به کعبه زاهد مهدی خالدی سیما بینا مشتاق اصفهانی همایون خرم  روشنك امیرشاهی - صیدی تهرانی
گلهای رنگارنگ 544  ابوعطا شهیدی همایون خرم - جلیل شهناز امیر ناصر افتتاح نظامی گنجوی مرا پرسی که چونی چونم ایدوست بهار من اکنون گشته خزان جواد معروفی الهه معینی کرمانشاهی   روشنك اسیر اصفهانی - صائب تبریزی
گلهای رنگارنگ 545 بعد از تو هم در بستر غم میتوان خفت اصفهان گلپا مجید نجاحی - همایون خرم امیر ناصر افتتاح زلالی خوانساری ز بس لبریز مهرش شد درونم بعد از تو هم در بستر غم میتوان خفت همایون خرم مهستی تورج نگهبان همایون خرم  فیروزه امیرمعز ورزی - گلچین معانی
گلهای رنگارنگ 546  ماهور محمودی خوانساری رضا ورزنده  حسن دهلوی هرگز دلم به درد تو از تو دوا نخواست هر شب دل و من تا سحر در گوشه میخانه ها مهدی خالدی سیما بینا حبیب خراسانی   روشنك عادلی - مصیب تكللو - وجهی
گلهای رنگارنگ 547  افشاری وفایی عبادی - منصور صارمی - محمد موسوی جهانگیر ملك ولی دشت بیاضی - حبیب خراسانی تا دست طمع جز دل آواره چه دارم در شوره زار زندگی لب تشنه و پا خسته و گم كرده راهم میرنقیبی عهدیه معینی كرمانشاهی   روشنك فروغی بسطامی - زلالی خوانساری
گلهای رنگارنگ 548   هایده جلیل شهناز امیر ناصر افتتاح اتابكی تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهایی ام رفتم رفتم و بار سفر بستم تجویدی هایده نواب صفا تجویدی  فیروزه امیرمعز حافظ - رهی معیری
گلهای رنگارنگ 549 به هر که دل بستم چهارگاه ایرج همایون خرم - فرهنگ شریف جهانگیر ملک  آرزو دارم كه باز آن روی زیبا را ببینم به هر كه دل بستم بلای جانم شد همایون خرم مرضیه کریم فکور همایون خرم  آذر پژوهش پژمان بختیاری - مانی شیرازی - رهی معیری
گلهای رنگارنگ 550   محمودی خوانساری    دل شكسته من آتش است اثر دارد بخوان ز نگاهم كه غرق گناهم  رویا     
گلهای رنگارنگ 551   وفایی عبادی - حبیب اله بدیعی جهانگیر ملك  گوبا قصد ندارد که شود روز امشب همه آرامش  جواد معروفی عهدیه هما میرافشار جواد معروفی  فیروزه امیرمعز حالتی ترکمان - وحید دستجردی - همام تبریزی
گلهای رنگارنگ 552  چهارگاه قوامی عبادی  - مجید نجاحی  لاهوتی غم و سوز دلم را در جهان پروانه می داند ای عشق گرفتی باز آرام و توان مارا مهدی خالدی سیما بینا میرزا حبیب خراسانی   آذر پژوهش امیری فیروزکوهی - مانی شیرازی - رهی معیری
گلهای رنگارنگ 553  همایون ایرج لطف اله مجد - فریدون حافظی جهانگیر ملك علیرضا تبریزی الا ای قطره اشكی كه بر مژگانم آویزی میان جمعی دل من فریدون حافظی هایده هما میرافشار فریدون حافظی  آذر پژوهش رهی معیری - سایه
گلهای رنگارنگ 554  دشتی محمودی خوانساری رضا ورزنده - محمد موسوی جهانگیر ملک سعدی آن نه روی است که من وصف جمالش گویم بگذشتن از زنجیر غم دشوار میداند دلم مهدی خالدی سیما بینا  جواد معروفی  آذر پژوهش عماد خراسانی - رستمخانی - امید
گلهای رنگارنگ 555  سه گاه گلپا    ای آرزوی گمشده مهمان كیستی نه بتابد بشامم ماهی نه بخت همراهی در این بیابان  الهه     
گلهای رنگارنگ 555 ب  سه گاه گلپا - محمودی خوانساری    ای آرزوی گمشده مهمان کیستی - گفت معشوقی به عاشق کی فتی نه کسی می رسد بفریادم به میکند شادم  الهه     
گلهای رنگارنگ 556   گلپا فرهنگ شریف  مهرداد اوستا تو هم دیگر وفا با ما نداری نه آوایی نه رویایی نه دنیایی بی تو مانده بجا  الهه تورج نگهبان فریدون شهبازیان   علیرضا تبریزی - عبدالرحیم خانان
گلهای رنگارنگ 556 ب   گلپا       الهه     
گلهای رنگارنگ 557  ماهور محمودی خوانساری همایون خرم - ورزنده - مجید نجاحی امیر ناصر افتتاح فروغی بسطامی یار اگر جلوه كند دادن جان اینهمه نیست ای میهن ای گهواره آرامش من جواد معروفی الهه بهادر یگانه جواد معروفی  رضا معینی - ناصر احمدی پژمان بختیاری
گلهای رنگارنگ 558  چهارگاه شهیدی حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز جهانگیر ملك جمال الدین عبدالرزاق روز به آخر رسید و یار نیامد دوباره غوغا بپا کند شور نغمه نکیسا مهدی مفتاح مرضیه سیمین بهبهانی   آذر پژوهش ملک الشعرای بهار
گلهای رنگارنگ 558 ب   گلپا       مرضیه     
گلهای رنگارنگ 559  ماهور وفایی بدیعی جهانگیر ملک پژمان بختیاری روزی که افتخار شهان انتقام بود جنب و جوشی دگر امروز در ایران باشد میرنقیبی - ابراهیم صهبا عهدیه پژمان بختیاری   آذر پژوهش 
گلهای رنگارنگ 559 ب   وفایی - ایرج       عهدیه     
گلهای رنگارنگ 560   محمودی خوانساری همایون خرم - جلیل شهناز امیر ناصر افتتاح حافظ مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد بگذار تا از سینه سنگین ات ای کوه همایون خرم مهستی تورج نگهبان همایون خرم  فیروزه امیرمعز 
گلهای رنگارنگ 561  ماهور    رهی معیری شها زمانه توسن مطیع رای تو باد شاها بر كشور ما بخشد مهر تو صفا تجویدی هایده كریم فكور تجویدی  آذر پژوهش ملك الشعرای بهار
گلهای رنگارنگ 562  دشتی شهیدی    من گرفتارم گرفتار دلم   عهدیه     
گلهای رنگارنگ 562 ب  دشتی شهیدی - شجریان حبیب اله بدیعی - جلیل شهناز - فرهنگ شریف - رضا ورزنده امیرناصر افتتاح - جهانگیر ملک علی صدارت - فروغی بسطامی - حافظ من گرفتارم گرفتار دلم - بالا بلند عشوه گر نقش باز من سحر بلبل حکایت با صبا کرد جواد معروفی عهدیه حافظ   روشنک صفی علیشاه - ترازی یزدی - سلمان ساوه ای
گلهای رنگارنگ 563  شور وفایی حبیب اله بدیعی - منصور صارمی جهانگیر ملک رفیق اصفهانی بیقرارم از فراق یار فریاد یارب یاربم از گوشه میخانه ها مهدی خالدی پروین معینی کرمانشاهی   روشنک فروغی بسطامی
گلهای رنگارنگ 564  سه گاه محمودی خوانساری حبیب اله بدیعی - منصور صارمی جهانگیر ملک سعدی آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند به خنده گفتی که دلت که از خدا میخواهد میرنقیبی عهدیه سیمین بهبهانی جواد معروفی  آذر پژوهش سیمین بهبهانی
گلهای رنگارنگ 565  بیات اصفهان قوامی پرویز یاحقی - فرهنگ شریف جهانگیر ملک رفیق اصفهانی هم می توانم از سر دل هم ز جان گذشت ساقی ساقی آن می چه شد جواد معروفی مرضیه سیمین بهبهانی   آذر پژوهش 
گلهای رنگارنگ 565 ب   قوامی - شهیدی       الهه     
گلهای رنگارنگ 566  دشتی گلپا حبیب اله بدیعی - فرهنگ شریف جهانگیر ملك مریم ساوجی آتش به دل مزن که دلم را قرار نیست ای رقیب اگر یار ما شوی جواد معروفی الهه سیمین بهبهانی جواد معروفی  آذر پژوهش رفیق اصفهانی - کلیم کاشانی
گلهای رنگارنگ 566 ب   وفایی - گلپا       الهه     
گلهای رنگارنگ 567  دشتی شجریان عبادی  مجمر زواره ای روزی دو نگهدارمش ار دل ببرآید خداوندا مرا شاید امتحان كردی مهدی خالدی سیما بینا معینی كرمانشاهی جواد معروفی  آذر پژوهش ایرج میرزا - مریم ساوجی - عماد خراسانی
گلهای رنگارنگ 568  دشتی قوامی رضا ورزنده (سنتور)  مریم اشرفی گر نهد خاک کف پای به چشم تر من خدایا خدایا تو تنها گواهی که جز مهربانی ندارم گناهی بهرام صمیمی الهه بهادر یگانه   آذر پژوهش مریم ساوجی - اوحدی مراغه ای
گلهای رنگارنگ 569  ابوعطا ایرج فرهنگ شریف جهانگیر ملک حافظ ساقی بیا که یار پرده ز رخ برگرفت شبی که مهمان تو بودم جواد لشكری مرضیه شاه زیدی فریدون ناصری  روشنک عبید زاکانی - مریم ساوجی - سعدی
گلهای رنگارنگ 569 ب  ابوعطا ایرج فرهنگ شریف جهانگیر ملک حافظ ساقی بیا که یار پرده ز رخ برگرفت شبی که مهمان تو بودم جواد لشكری مرضیه شاه زیدی   روشنک عبید - مریم ساوجی - سعدی
گلهای رنگارنگ 570  شور حمیرا پرویز یاحقی  عماد خراسانی عزیز دل تو را با خویشتن یک دل نمی بینم جدا ز تو ای رفته ز بر من نمانده جان به پیکر من پرویز یاحقی حمیرا بیژن ترقی جواد معروفی  فیروزه امیرمعز مجمر زواره ای - ولی دشت بیاضی - حافظ
گلهای رنگارنگ 571   شهیدی همایون خرم - مجید نجاحی جهانگیر ملك سعدی خفتن عاشق یكیست بر سر دیوار من چراغ بی فروغم در شب تاریك غم همایون خرم رویا  همایون خرم  فیروزه امیرمعز قاانی - ملك الشعرای بهار - نسیم - داوری
گلهای رنگارنگ 572  ابوعطا قوامی همایون خرم (ویولون) - مجید نجاحی (سنتور) - احمد عبادی (سه تار)   مرو از پیشم عمری نگرانم مگذار ای شکسته دل عاشقی ز سر بدر کن  پروین    آذر پژوهش 
گلهای رنگارنگ 572 ب  ابوعطا قوامی - شجریان    - حافظ مرو از پیشم عمری نگرانم مگذار - حالیا مصلحت وقت در آن می بینم ای شکسته دل عاشقی ز سر بدر کن  پروین     
گلهای رنگارنگ 573  ابوعطا قوامی جلیل شهناز  حافظ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم بزرگ لشكری مرضیه معینی کرمانشاهی فریدون ناصری  فیروزه امیرمعز اوحدی مراغه ای - رفیق اصفهانی - میرزا حبیب خراسانی
گلهای رنگارنگ 574  دشتی شهیدی    حسن تو دایم بدین قرار نماند   الهه     
گلهای رنگارنگ 574 ب  دشتی شجریان - گلپا عبادی - مجید نجاحی جهانگیر ملك فروغی بسطامی - رهی معیری بار محبت از همه باری گرانتر است - خیال انگیز و جان پرور تو گویی هرجا كه بینم نوگلی پرپر شده بزرگ لشكری الهه بیژن ترقی   روشنك رهی معیری - سعدی - سایه
گلهای رنگارنگ 575 مرا رها کن بیات اصفهان شجریان منصور صارمی جهانگیر ملك حافظ روی بنما و وجود خودم از یاد ببر مرا كه با تو شادم پریشان مكن همایون خرم سیمین غانم محمدعلی شیرازی همایون خرم  روشنك رهی معیری - سعدی
گلهای رنگارنگ 576 ساقی ببین سه گاه ایرج همایون خرم - جلیل شهناز جهانگیر ملك علی اشتری (فرهاد) گرچه افكندی ز چشم خویش آسانم چو اشك ساقی ببین آزرده ام ساقی ببین افسرده ام همایون خرم مهستی پرویز وكیلی همایون خرم  آذر پژوهش ابوالقاسم حالت - افسانه یغمایی - پژمان بختیاری
گلهای رنگارنگ 577  اصفهان شهیدی منصور صارمی جهانگیر ملک سعدی با دوست باش گر همه آفاق دشمن اند بتاب و تب عاشقانه من نمانده اثر در ترانه من سلیم فرزان سیما بینا سیمین بهبهانی فرهاد فخرالدینی  آذر پژوهش سعدی
گلهای رنگارنگ 578  سه گاه شجریان تجویدی - منصور صارمی - جلیل شهناز جهانگیر ملك نادر نادرپور چه شد كه ماه مراد از كرانه ای نرسید اگر بردل من تجویدی مرضیه شهرآشوب تجویدی  فخری نیكزاد پژمان بختیاری - حافظ
گلهای رنگارنگ 579 ای بیخبران نوا هایده همایون خرم - مجید نجاحی - منصور نریمان امیرناصر افتتاح نادر نادرپور غبار غصه بر آئینه ها فرود آمد در عهد ما ای بیخبران طی شد نوش عمر گذران همایون خرم هایده معینی کرمانشاهی   فخری نیكزاد 
گلهای رنگارنگ 580   شجریان   رهی معیری ندانم كان مه نامهربان یادم كند یا نه دلارامی و بلای منی قبله عشقی یا خدا منی تجویدی هایده رهی معیری تجویدی   
گلهای رنگارنگ 580 ب   شجریان تجویدی - مجید نجاحی جهانگیر ملك رهی معیری ندانم كان مه نامهربان یادم كند یا نه دلارامی و بلای منی قبله عشقی یا خدا منی تجویدی هایده رهی معیری تجویدی  فیروزه امیرمعز 
گلهای رنگارنگ 581 دلم شکستی  قوامی همایون خرم - منصور صارمی جهانگیر ملک سعدی - هاتف تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی - چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی می گریزم از جهان هستی همایون خرم قوامی بهادر یگانه   فخری نیکزاد سعدی - هاتف

 

 


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها